Uutiset

Hämeenlinnan Kaupungin tiedote jätevesivuotoon liittyen / Päivitys 30.5.

29.05.2018

Hämeenlinnan Kaupungin tiedote jätevesivuotoon liittyen (seuraamme tilanteen kehittymistä, mutta tällä hetkellä näyttää, että veden laadussa ei ole häiriöitä):

Kaikki E. coli-bakteeripitoisuudet selvästi alle toimenpiderajan Katumajärvellä

Katumajärven rannassa havaitun jätevesivuoden jälkeen otetutuista näytteistä on saatu ensimmäiset tulokset. Tulosten mukaan Escherichia coli- bakteerien määrä on selvästi alle uimavedelle asetetun toimenpiderajan. Korkein pitoisuus oli vuotokohdalla, jossa E. coli-bakteereita oli 16 MPN/100ml. Muilla tarkkailupisteillä E. coli-bakteeripitoisuudet vaihtelivat 0-14 MPN/100 ml. Uimavesille asetettu toimenpideraja E. coli-bakteeripitoisuudelle on 1000 MPN/100ml.

Sunnuntaina 27.5. havaittiin tukos Katumajärven rannassa kulkevassa jätevesien viettoviemärissä. Jätevettä purkautui tarkastuskaivojen kautta Katumajärveen Rantatie 33-37 välissä, lähellä Solvikin uimapaikkaa.

Hämeenlinnan viranomaispalvelut ohjeistaa vielä toistaiseksi varmuuden vuoksi välttämään uimista vuodon vaikutusalueella Katumajärven eteläpäässä, koska kaikki uimaveden laadun arvioimiseksi otetut tulokset eivät ole käytössä. Uimaveden laatu näyttää kuitenkin hyvältä E. coli-bakteeripitoisuuksien perusteella.

Uusi tiedote annetaan huomenna keskiviikkona.

Päivi Lindén
Terveystarkastaja
03-621 3771


TIEDOTE
30.5.2018

Kaikki bakteeripitoisuudet selvästi alle toimenpiderajojen Katumajärvellä

Katumajärven rannassa havaitun jätevesivuoden jälkeen uimarannoilta ja uimapaikoilta otetutuista näytteistä on saatu kaikki mikrobiologiset tulokset. Tulosten mukaan sekä Escherichia coli- bakteerien että suolistoperäisten enterokokkien määrät ovat selvästi alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen. Korkein E. coli-bakteeripitoisuus oli vuotokohdalla, jossa E. coli-bakteereita oli 16 MPN/100ml. Muilla tarkkailupisteillä E. coli-bakteeripitoisuudet vaihtelivat 0-14 MPN/100 ml. Uimavesille asetettu toimenpideraja E. coli-bakteeripitoisuudelle on 1000 MPN/100ml. Suolistoperäisiä enterokokkeja ei havaittu kolmessa pisteessä ja neljässä pisteessä suolistoperäisiä enterokokkeja oli 1 – 2 MPN/100ml. Uimavesille asetettu toimenpideraja suolistoperäisille enterokokeille on 400 MPN/100ml.

Katumajärven vettä voi käyttää normaalisti esim. uima-, sauna- ja kylpyvetenä. Idänpään ja OTK:n (Katuman) uimarannoille sekä Solvikin, Katumanlavan ja Mäskälän (Kipinänimen) uimapaikoille viedään tiedote, jossa kerrotaan uimaveden olevan hyvää uimavettä ja uimaan voi mennä normaalisti. Viranomaispalvelut muistuttaa, että kaikissa pintavesissä on luonnostaan bakteereja ja tästä syystä pintavettä ei tule juoda.

Jatkossa Idänpään ja OTK:n uimarantojen veden laatua seurataan samaan tapaan kuin muidenkin uimarantojen. Seuraavat vesinäytteet otetaan juhannusviikolla. Uimapaikkojen vedenlaatua seurataan vain tarvittaessa. Kaikkien viranomaisvalvonnassa olevien uimarantavesien tutkimustuloksia voi seurata Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta www.hameenlinna.fi/uimavesi sekä uimarannoille toimitettavista testausselosteista.

Hämeen ELY-keskus valvovana ympäristönsuojeluviranomainen tarkkailee päästöjen vaikutuksia Katumajärven tilaan ja tiedottaa asiasta lähipäivinä järven vedenlaatua kuvaavien tulosten tultua. Vesinäytteet on otettu eilen 29.5.2018. Lisätietoja vesistövaikutusten osalta antaa Hämeen ELY-keskuksen ylitarkastaja Hanna Aarnos (puh. 0295 025 145) ja viemäriverkoston valvonnan osalta Hämeen ELY-keskuksen johtava asiantuntija Olli Valo (puh. 0295 025 240).

Sunnuntaina 27.5. havaittiin tukos Katumajärven rannassa kulkevassa jätevesien viettoviemärissä. Jätevettä purkautui tarkastuskaivojen kautta Katumajärveen Rantatie 33-37 välissä, lähellä Solvikin uimapaikkaa.

Päivi Lindén
Terveystarkastaja
03-621 3771